Velkommen

Jeg er Ole Dybkjær, født 1934 og bosat i Slagelse. Jeg er gift med Lillian Borg.

Lillian: Ole:
Lillian Ole fremviser sin frisure